Equip

Daniel Lloret Irles

Director de la Càtedra

Claudia 

Saumell Castelló

Periodista

José Pedro Espada 

Sánchez

Secretari de la comissió mixta

Víctor Cabrera Perona

Analista

Clara Ripoll Pérez

Responsable d’administració

José Vicente Segura Heras

Analista