Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les Tics de la UMH

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) aporten un innegable benefici i oportunitats per al desenvolupament social, laboral i intel·lectual.

Alhora, les omnipresents pantalles possibiliten i animen a la constant connexió pel que fa a la recerca d’informació, diversió i relacions socials. Aquesta ubiqüitat de la tecnologia digital facilita una hiperconnexió fins fa poc impensable, i hui imprescindible.

El seu actual ús massiu és una força transformadora, que també comporta  riscos relacionats amb l’accés sense límit a continguts susceptibles de generar conductes de risc i abusives.

A la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les Tics de la UMH ens interessa conéixer i difondre l’impacte de la digitalització en la vida dels joves i adolescents, la seua influència en les relacions socials i els seus efectes per la salut mental.

Premsa