Actituds i conductes de privacitat en una mostra d’adolescents de la Comunitat Valenciana. Un estudi exploratori

Objectius

 • Descriure els nivells d’actituds i conductes de privacitat i seguretat en línia en una mostra d’alumnes de E.S.O i F.P.B de la Comunitat Valenciana.
 • Explorar possibles diferències en funció de característiques sociodemogràfiques (sexe i edat) i característiques contextuals (intensitat de connexió i nombre de contactes en xarxes socials/aplicacions de missatgeria).
 • Identificar possibles perfils d’alumnat en funció del sexe i els nivells de privacitat exercits.

Metodologia

 • Estudi correlacional de disseny transversal.
 • 754 adolescents (46% xiques, 54% xics), amb edat mitjana 13.42 anys (DT=1.12; Rang: 12-17), pertanyents a nou centres educatius de la província d’Alacant.
 • Administració de bateria de qüestionaris supervisat pels tutors/es dels grups.

Resultats

 • La mostra d’estudi es caracteritza per nivells mitjans de preocupació per la seua privacitat i de protecció en la seua exposició en línia.
 • La preocupació per la protecció tècnica, en termes generals, és menor.
 • Entre un 8,9% – 38,5% de l’alumnat informa de conductes que no protegeixen la seua privacitat (i.e. publica fotos que no agradarien als seus pares, publica tota la seua vida en xarxes socials, introdueix dades personals sempre que un lloc web li ho demana, accepta la majoria de sol·licituds d’amistat, etc.).
 • Es troben dos perfils d’alumnat. Un perfil, que inclou al 51.5% de la mostra, es caracteritza per major preocupació per la privacitat, major protecció en la seua exposició en línia i major protecció tècnica, al mateix temps que una menor intensitat de connexió en hores, un menor nombre de contactes en les seues xarxes socials/missatgeria i una major mediació parental activa.
 • L’altre perfil amb menor grau de privacitat inclou al 48.5% de la mostra) i es caracteritza per menor preocupació per la privacitat, menor protecció en la seua exposició en línia i menor protecció tècnica, al mateix temps que major intensitat de connexió en hores, un major nombre de contactes en les seues xarxes socials/missatgeria, i menor grau de mediació parental activa.

Autors

Víctor Cabrera Perona y Daniel Lloret Irles.

Cabrera Perona, V. y Lloret Irles, D. (2020). Actituds i conductes de privacitat en una mostra d’adolescents de la Comunitat Valenciana. Un estudi exploratori. Elx. Universitat Miguel Hernández. Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TICs.

Documentació

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *